Tagore în România

În 1959, când punea pentru prima oară piciorul pe pământ românesc, Amita Bhose, pe atunci Ray, nu-și imagina că avea să-și trăiască jumătate din viață în țara lui Eminescu. Nici că Tagore, subiectul cu care avea să debuteze în presă – Rabindranath în România – în revista Deś, în 8 mai 1961, avea să încheie cercul scrierilor sale în paginile aceleiași reviste - Razele soarelui în România (septembrie 1989). Vorbitoare nativă a limbii bengali, din fericire și limba maternă a lui Rabindranath Tagore, avea să descopere, ca și Tagore însuși, de altfel, cu ocazia vizitei lui în România din 1926, o dragoste nețărmurită a românilor pentru opera „Profetului Indiei”, cum a fost supranumit. Singura traducătoare a lui Tagore din limba bengali în română, profesoară și de bengali la Universitatea București, autoare a unui Manual de limba bengali, dedicat cursanților săi, organizatoare a unor spectacole dedicate personalității și operei tagoreene, conferențiind sau scriind despre Tagore cu aceeași pasiune cu care o făcea despre Eminescu, Amita Bhose – Didi, sora noastră mai mare – a fost cea mai bună ambasadoare a culturii Indiei în România.
Textul de față redă conferința Tagore în România, susținută de Didi în mai 1991 la Sala Dalles, la Universitatea Cultural Științifică (Universitatea Populară „Ioan I. Dalles”) și este în mare parte dedicată vizitei poetului în România în 1926 dar și receptării operei lui, traducerilor, exegezelor, limbii bengali în România și activității studenților lui Didi.

Comentarii

Postări populare