Eminescu şi IndiaCartea Eminescu şi India, de Amita Bhose, a fost reeditată după 31 de ani. După ce l-a descoperit pe Eminescu întâmplător şi s-a îndrăgostit de poezia lui, traducându-l în bengali, limba lui Tagore, Amita Bhose a studiat influenţa indiană asupra gândirii eminesciene.
"În 1971, când am fost invitatã la Congresul traducãtorilor - mãrturiseste Amita Bhose - am cerut guvernului român o bursã de doctorat, nu pentru a avea neapãrat un titlu, ci din nevoia lãuntricã, tot mai stringentã, de a mã lãmuri pe mine însãmi, deplin, de misterul apropierii versului eminescian de sensibilitatea si profunzimea liricii indiene. Care sunt influentele si confluentele indiene în opera marelui poet român, cât de mult aprofundase el cultura poporului meu? - iatã întrebãrile cãrora doream cu ardoare, mai ales dupã aparitia volumului Eminescu: Kavita (Poezii), sã le rãspund".

Pentru Amita Bhose, Eminescu "reprezintã esenta spiritualitãtii românesti. Poetul nu s-a apropiat de India dintr-o curiozitate intelectualã, ci pentru a se regãsi pe sine". Ca si Sergiu Al-George, domnia-sa a sustinut cã România si India au acelasi fond al sensibilitãtii. Pânã la acea vreme se scrisese putin despre preocupãrile indianistice ale lui Eminescu, repetându-se aceleasi lucruri, fiind depistate doar sursele cu dovezi certe, textuale. Cercetãrile sale au relevat substratul indian în gândirea eminescianã si reprezintã o contributie exegeticã de mare valoare si o adevãratã originalitate, Influenta indianã asupra gândirii lui Eminescu înscriindu-se în rândul lucrãrilor de referintã dedicate marelui poet român. Amita Bhose a mers pe drumuri nebãtute, cu o mare rigoare si sobrietate, concluzionând: "Mihai Eminescu e singurul poet european care a fãcut India nemuritoare în tara sa".

Dorinta autoarei de a cerceta operele lui Eminescu si-a avut originea, asa, cum declarã într-un interviu, în respectul profund fatã de poet. De aceea poate cã nu e întâmplãtoare remarca doamnei Zoe Dumitrescu-Busulenga: "a iubit, poate, tara noastrã, mai mult decât multi români si a slujit-o cu inteligenta si condeiul ei".

*

Ampla sa tezã de doctorat intitulatã Influenta indianã asupra gândirii lui Eminescu, sustinutã sub îndrumarea prof.dr.docent Zoe Dumitrescu-Busulenga, a fost publicatã în 1978 la Editura Junimea sub titlul Eminescu si India. In 2001, a teza a fost inclusã în cartea Eminescu (care cuprinde studiile, articolele, interviurile, conferintele Amitei Bhose avându-l ca subiect pe Eminescu), apãrutã la Mihai Dascal Editor. Prezentul volum cuprinde, fatã de prima editie, si o postfatã - O nobilã prietenã, realizatã de prof. dr. docent Zoe Dumitrescu-Busulenga, în 2001, unde, cu sensibilitate, creioneazã portretul Amitei Bhose - si Notele alcãtuite de Mihai Dascal, care comenteazã lucrarea cu pertinentã si reproduc referatele personalitãtilor istoriei literare românesti ale momentului. Documentele sunt inedite, din arhiva autoarei si recuperarea lor este atât în serviciul operei celei ce l-a tradus pentru prima oarã pe Eminescu în India cât si al operei eminesciene.

Comentarii

Postări populare